Kundeuttalelser

Ulf Tangen,
tidligere konsersjef Entra Data AB

"Vi behövde en person som kunde vända denne förlusttrend och
se til at verksamheten blev framgangångsrik. Jag ansåg at Aass var
en person som skulle klara av detta. Han har utmerkte betyg och referanser
och har dessutom flera gånger tidligare visat at han är kapabel att
bygga upp företag med avsevärd volymökning och at vända resultat
för förlustbringande företak. Det visade han än en gång på Entra
Data AS."

 

Atle Sundelin,
tidligere gruppeleder konsulentselskapet Hartmark Iras, nå PA
International. 

"Aass  har hatt oppdrag av lang varighet hos flere av våre store klienter.
Han er meget målrettet i sitt arbeid og har gjennomført oppdragene
til klientenes fulle tilfredshet. Vi kan trygt anbefale ham til ledende
stillinger."

 

 

Grete Hummelvoll,
tidligere planleggingsleder Telenor

"Esacon  har vært knyttet til utarbeidelsen av forretningsplaner for ulike teletjenester.
Esacons konsulent har utført arbeidet til min store tilfredshet. Han
er i stand til å dekke et bredt spekter av problemstillinger på såvel
detaljnivå som på mer overordnet nivå. Arbeidet som utføres er grundig
og blir godt dokumentert med en meget god leveringspresisjon. Esacons
konsulent har etablert konstruktive samarbeidsforhold med personer med
ulik bakgrunn og organisatorisk tilhørighet. Arbeidet er utført med
faglig integritet og på en tillitsvekkende måte. Vi kan gi Esacons
konsulent vår beste anbefaling".

 

Arne Tofte,
tidligere kontorsjef Telenor

"Konsulenten  har utført de oppdrag han har påtatt seg, som til dels har vært svært
komplekse, på en utmerket måte. Han er kreativ, nøyaktig, pålitelig
og svært effektiv. Han er meget lett å samarbeide med. Disse egenskapene
har ført til at han er sterkt etterspurt som konsulent også innen
andre områder av Telenors omfattende virksomhet.

Jeg kan trygt anbefale konsulenten overfor potensielle oppdragsgivere".

 

 

Intrum Justitia AS

 

"Gjennom en ledig, men korrekt  og profesjonell fremtreden klarer Espen raskt å etablere en god stemning blant deltagerne. Til tross for at deltagerne kommer fra ulike avdelinger
og har ulike funksjoner og personlig bakgrunn, klarer han på en utmerket
måte å legge grunnlaget for en effektiv og god kunnskapsdeling. 
Når kursdeltagere skal gjennomføre praktisk øving i kommunikasjon
overfor en tilhørergruppe stilles det store krav til kursholder. Espen
har vist at han behersker dette på en naturlig og profesjonell måte,
gjennom blant annet en smittende humor, som raskt påvirker stemningen
i gruppen og får frem de kreative sidene hos deltagerne. Samtlige av
våre deltagere har gitt positive tilbakemeldinger på kurset. 
4 kurs er gjennomført.

Vi kan gi Espen Aass våre beste anbefalinger i gjennomføring av denne typen kurs".