Infohuset AS – vi søker eierposisjoner i innovative selskaper


Som følge av sterkt vekst og gode resultater ønsker Infohuset nå å investere i flere innovative selskaper. Vi bistår gjerne bedrifter vi tar eierposisjoner i med aktivt styrearbeid. 

 

Kompetanseområder i Infohuset AS og vårt nettverk:

  1. Strategisk planlegging
  2. Personalutvelgelse
  3. Tilrettelegging av markedsføringsbudskap/kampanjer
  4. Nettmarkedsføring
  5. Internasjonalisering
  6. Resultatlønn
  7. Økonomisk styring
  8. Ledelse
  9. Salgstrening
  10. Målstyring