Infohuset AS – vi søker eierposisjoner i innovative selskaper


Som følge av sterkt vekst og gode resultater ønsker Infohuset nå å investere i flere innovative selskaper. Espen Aass eller andre personer han utpeker vil bistå bedrifter selskapet tar eierposisjoner i.